to top
By clicking “Accept all cookies”, you agree to the store of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts.

Hơn 110 người 

nhà thiết kế ở Trung Quốc

11

đội ngũ thiết kế ở nước ngoài

Hơn 100 

 bản vẽ mới mỗi tháng

Hơn 600 

sản phẩm mới mỗi năm

Hơn 40 

Giải vàng thiết kế nội thất

Hơn 100 

Các giải thưởng khác

Credit

Giải thưởng Thiết kế IF năm 2016

Credit

Ghế sofa đầu tiên trên thế giới được sản xuất bằng công nghệ in 3D vào năm 2015

Credit

Huy chương vàng Trung Quốc cho thiết kế ngoại thất năm 2010

Credit

4 Bằng sáng chế cho phát minh

Credit

72 Bằng sáng chế cho các mô hình tiện ích

Credit

1654 Bằng sáng chế cho thiết kế